Archive for the ‘eleştiri’ Category

deneme yazmanın temelleri

January 30, 2017

DENEME NEDİR?

dünya görüşüne sahip bir kişi olay, olgu ve durumları incelediğinde bazı iddialarda bulunabilir. savaşların, ahlaksızlıkların, yüksek fiyatların nedenlerine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıp, bunları kanıtlarla savunabilir. işte bu sürecin yazılı olarak yapılması sonucu ortaya çıkan esere “deneme” diyoruz. bu tanımdan yola çıkarsak deneme yazmanın temel postulatları şunlardır:

 1. yazarın bir dünya görüşü vardır.
 2. bu dünya görüşü çerçevesinde, olay ve olguları nedenlere dayanarak çözümler, açıklar.
 3. iddia sağlam delillerle ortaya konur.
 4. bu çözümleme esnasında karşı-argümanları da ele alır.

(burada deneme tanımını “Deneme Yazmanın Temel Kuralları” kitabından yola çıkarak yapıyorum.)

DENEMENİN SEMBOLİK FORMÜLÜ

deneme = iddia + delil1 + delil2+…+delilN + sonuç

delil = delil VEYA ihtiyaç/değer

DÜŞÜNCENİN BİLEŞENLERİ

denemenin “iddianın kanıtlarıyla birlikte açıklaması” tanımından yola çıkarsak şu düşünce unsurları karşımıza çıkar.

 • bakış açısı
 • varsayım
 • iddia
 • kanıtlar
 • karşı kanıtlar
 • örnekler ve karşı örnekler
 • bilgiler ve temel kavramlar
 • uygulamalar/sonuçlar

eğer “aç gözlüysem” bakış açım da böyledir. “bir insan fakirse bu onun beceriksizliğidir”, “ben her şeyin en iyisini hak ediyorum” varsayımlarıyla olaylara yaklaşırım. yolda üstünden başından fakir olduğu anlaşılan birisi, parasını düşürdüğü zaman, “bu para onun değil benim hakkım” şeklinde bir iddia ortaya atabilirim. kanıtlarım ise onun “fakirse beceriksiz olması”, “beceriksizse zaten bu parayı da kullanamaz” olacaktır. aç gözlü olduğum için karşı örnekleri (eline para geçse çok iyi şekilde değerlendirebilecek bir fakir insan olabilir ve zenginleşir ..) ve karşı kanıtları (insanları fakirleştiren sistemin sorgulanması …) ele almayacağım bile. diyelim ki aldım.. bunlara bile yine bir cevap üreteceğim. işte bu süreçteki düşünce unsurlarının işleyişi denemedeki işleyişi ile aynıdır. tek fark, deneme yazarının gerçekten hakikati hedeflemesi, açık bir zihin ve kalple bu yola çıkmasıdır.

iddia, sadece kanıtlarla yapılandırılmış bir sistem gibi düşünülmemelidir. iddianın bir görevi de karşı-kanıtlar ve karşı-örneklere karşı direnebilmesi, onları alt edebilmesidir. onu güçlü kılan şey bu olacaktır.

ÖN HAZIRLIK SÜRECİ

 1. konuya ait temel kavramlar için sözlükten yararlan.
 2. tanıtıcı, özeti anlatan yazılar okuyabilirsin.
 3. kağıt üzerinde düşün.
 4. denemenin gidebileceği olası yönleri tespit et.
 5. denemenin yapısını belirle. yani:
  1. soruyla ilgili bakış açını
  2. varacağın sonucu
  3. ana argümanı
  4. karşı argümanları
 6. yukarıdaki her bir aşamada sorudan uzaklaşıp uzaklaşmadığını kendine sor.

DENEME METNİNİN ÖZELLİKLERİ

 1. tutarlıdır.
 2. iyi argümente edilmiştir.
 3. net ve anlaşılırdır
 4. soruya yanıt verir.
 5. bağlantılı konuları da ele alır.

ŞABLON

 1. önerme için bir taslak ortaya koy.
 2. bu taslak çeşitli bileşenleri içerir
  1. iddia
  2. varsayımlar
  3. uygulamalar/sonuçlar
  4. bilgiler
  5. temel kavramlar
  6. çıkarımlar
  7. bakış açısı
 3. bu taslağın kusurlarını gider.
 4. yazmaya başla.
  1. ifade et
  2. ayrıntılandır
  3. örneklendir
  4. resmet.
 5. tüm sürece eleştirel bir gözle bak.
  1. taslaktan uzaklaştın mı?
  2. ana konudan saptın mı?
  3. yazının içeriği kusurlu mu?
 6. kusurları gider.

 

PARAGRAFLAR

Paragraflar düşüncenin yapı taşıdır. Her yeni bir düşünce yeni bir paragraf demektir. Yazar paragrafa konunun ne olduğunu belirterek başlar. Bahsettiği konudan ayrılmadan ilişkili şeyleri ele alır. Eğer bir gelişme paragrafıysa bu ilişkili şeyler argümanlar, karşı argümanlar, örnekler, karşı örnekler olacaktır. Aşağıda daha detaylı ele alınacaktır.

DENEMENİN YAPISI

Denemenin üçlü yapısını herkes biliyor. Bu üçlü yapı paragraflarla inşa edilir.

 1. Giriş
  Bir denemede neyin tartışılacağı, hangi bakış açısıyla ele alınacağı giriş aşamasında ortaya konur. Kanıtlardaki ve iddiadaki anahtar kavramlar bu aşamada sunulur. Eleştirel ve tarafsız bir niyet taşındığı gösterilir okuyucuya.
 2. Gelişme
  Kanıtların teker teker ortaya serildiği yerdir. Her paragrafta bir kanıt, sorunla ilişkili noktasıyla ve konusuyla, örnek ve karşı  örnekleriyle ele alınır. Paragraflara başlarken ilk bir-iki cümlede paragrafın savunduğu genel fikir verilir. Böyle yapmak okuyucuya sadece paragrafların ilk cümlelerini kullanarak bir kılavuz oluşturma imkanı sağlar.
 3. Sonuç
  Bu noktaya kadar okuyucunun her şeyi anladığı varsayılır. Kanıtlar, iddia, örnekler, karşı-örnekler ve karşı-kanıtlar çok kısaca ve net olarak bir araya getirilir. Küçük bir özet sunulur, resmedilir. Son izlenim en taze izlenim olacağından bu kısım çok önemlidir.

 

YAZMA SANATINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • sokak dilinden uzak dur.
 • noktalama işaretlerine dikkat et.
 • etken çatı kullan
 • sesli oku. kulağa hoş gelsin.
 • cinsiyetçi dilden uzak dur.
 • yok denecek kadar az zarf ve sıfat kullan
 • basit ve özlü ifadeler kullan
 • klişelerden uzak dur.

 

ÖRNEK BİR ŞABLON

Bileşenler

bakış açısı : popüler bilimin takipçisi bir yazar.

amacı : zeki makinelerin insan yerine kullanılabileceğinin mümkün olduğunu göstermek

varsayımı : insan seviyesinde zeka mümkündür.

bilgileri : bilimlerdeki insan beyni ve zekası ile ilgili çeşitli araştırmalar.

temel kavramları : zeki makineler, yapay zeka

soru : insan kadar zeki makineler mümkün mü?

uygulamalar/sonuçlar : zeki sistemlerin olduğu makineler, yazılımlar.. bunlar örnekle veriliyor.

çıkarım : bilimlerdeki çalışmalar ve uygulama örnekleriyle insan seviyesinde bir zekaya sahip makine mümkündür.

yazma sürecinde

modern bilim ile mühendislik kavramı da başlatılır. o dönemlerin makinelerinden bu dönemin makinelerine gelindiği anlatılır. sonraki paragraf bir gün düşünsel işlerimizi de sırtlayıp götürecek makinelerin de yapay zeka ile mümkün olduğu fikri ile açılır. bunu destekleyen bilimsel çalışmalardan ve örneklerden bahsedilir. sonra da konu tatlıya bağlanır.

 

ÖRNEK DENEME

Düşünen Makineler Yakındır

Descartes’in “düşünüyorum öyleyse varım” teziyle modern felsefenin, Newton’un yasalarıyla da modern bilimin kökleri atıldı yaklaşık 400-500 yıl önce. O tarihten bu yana mühendislik alanında da büyük keşifler oldu. At arabaları yerini buharı makinelere; mantığa dayalı tahminler yerini teleskop ve mikroskoplara bıraktı. Belki de en büyük atılım makinelerin hayatımıza girmesiyle oldu.

İlk zamanlarda makineler insanların emri altında bir çırak iken, “enformasyon bilimi, sibernetik ve hesaplanabilirlik teorileri” ile yoldaşı olmaya başladı. Şu an makineler herhangi bir ustanın komutlarını almadan ne yapacağını biliyor, nerede durması gerektiğine karar veriyor, kaliteli üretimi hedefleyebiliyor. Hatta endüstriyi bile aşan kullanımları var artık: kaybolunca nerede olduğumuzu söyler; benzinimizin ne kadar yol alacağını, en yakın benzinciye olan mesafemizi gösterir; kimle arkadaş olabileceğimizi önerir.

ilk iki paragraf giriş niteliği taşıyor. Konumuz iddiamız ile ilgili sürece kadar neler oldu kısaca ele aldık.

Tüm bu gelişme ve keşifler daha iyisi için umut vericidir. Yakın bir gelecekte makineler insanların yoğun düşünce gerektiren zor işlerini sırtlayıp götürecektir. Bunun için yapay zekâ alanında yapılan çalışmalara bakmamız yeterli.

iddia ortaya kondu. zeki makineler, yakın bir gelecekte bize yardım zor işlerde yardım edecekler..

İlk önce yapay zekâyı açıklayalım. Nedir? Yapay zekâ, insan gibi düşünen, karar veren ve davranan bir sistemdir. İngiliz matematikçi Turing, bir sistemin zekâya sahip olup olmadığını belirlememiz için bir test sunmuştur. Ayrı odalarda bir bilgisayar ve bir insan var. Biz de üçüncü odadayız. Diğer odalarla iletişimimizi ekran üzerinden yazarak sağlıyoruz. Eğer iletişimde iki odadan da bize ters gelen bir mantıksızlık yoksa karşımızdakilerin insanlar olduğunu düşünürüz. Ama bir odada makine var! Demek ki karşımızdaki başarılı bir yapay zekâ. Yakın zamanda Turing testini geçen yapay zekâ sistemleri başarılmıştır. Bu sistemin 13 yaşındaki bir çocuğun zekâsını taşıdığı belirtildi.

yapay zeka kavramı açıklandı. tarihçesi hakkında kısa bir bilgi verildi. nasıl test edileceğinden bahsedildi.

Araştırmalar sadece bilgisayar bilimleri tarafında ilerlemiyor. İnsan beyninin tüm karmaşıklığını ve etkisini çeşitli alanlar ele alıyor. Antropologlar çeşitli insan topluluklarını inceleyip insanlığın çevresiyle olan ilişkisini açığa çıkarıyor. Psikologlar da birey üzerinde çalışıyor. İnsanın düşünme eylemini nasıl gerçekleştirdiklerini, diğer insanlarla olan iletişimini, davranışlarının nedenlerini gündemlerine alıp açıklamaya çalışıyorlar. Hatta biyologların ve hayvan bilimcilerin konusu olan diğer canlıların nasıl yaşadıkları, davrandıkları bile yapay zekâ alanı için önemlidir. Çünkü bahsedilen bu disiplinlerdeki keşifler bilgisayar bilimcileri tarafından modellenip bilgisayar sistemlerinde modellenip zeki, iletişime geçen, problem çözebilen bir sistemin yaratılması hedeflenmektedir. Kısacası yapay zekanın beslenmesi dört bir koldan yapılmaktadır.

zeki bir sistemin başarılması için ilgili tüm disiplinlerde araştırmalar yapıldığı gösterildi. aynı zamanda insan beyni ne kadar karmaşık olursa olsun çeşitli alanlarda konu olarak ele alındığı gösterildi.

Bu çalışmalara örnek boldur. Karınca kolonisi sistemleriyle maliyetleri düşüren yazılımlar; insan beynindeki sinir sistemlerinden esinlenip yapılmış öğrenebilen sistemler; çevresel koşullara uyum sağlayabilen robotlar vardır.

diğer disiplinlerdeki çalışmaların bilgisayar bilimlerinde kullanım örnekleri verildi.

Şu an belirli sorunları çözse ve genel bir zekâ eğilimi göstermese bile, gerek yapay zekâdaki gerekse de diğer disiplinlerdeki çalışmalar son derece umut vaat etmektedir. Bir gün bir robotla otobüs durağında işe gitmek için aynı otobüsü bekleyebiliriz.

 iddiamızı bu alanlardaki yoğun çalışmalar ve başarılı örneklere dayandırarak ispatladık. sonuç aşamasında buna kısaca değinip , bir resimle – iş arkadaşımızın robot olduğu  – bitiriyoruz.

yazarın bakış açısı çok popüler bilim temelli iyimser bir bakış açısıdır. Yazar dünyadaki hiç bir kötülüğü görmez, tüm bilim insanların zor işlerini sırtlanmak için çalışıyormuş gibi düşünür. ama bu denemenin pek de bilimsel ve felsefi olduğu söylenemez. gazetelerin cumartesi eklerinde yer kaplasın diye çıkar : )) en azından yukarıda ele aldığımız kurallara uyuyor. zaten dünyanın en kötü denemesidir bu 😀 ama denemedir sonuçta..

daha iyileriyle görüşmek üzere…

 

kaynaklar

 1. Deneme Yazmanın Temel Kuralları , Nigel Warburton
 2. Eleştirel Düşünme Rehberi, Gearld M. Nosich

Advertisements

“dionys mascolo – aşk üstüne” okuması üstüne

June 1, 2014

aşk üstüne“deki büyük resim kısacası “aşkın belirsiz bir tasarım” ve “bu tasarımın dinamikleri – ki bu dinamikler diyalektik özelliğe sahip – ” olduğu şeklindedir. peki bu büyük resme nasıl ulaşmış yazar? şimdi onun izini sürelim.

“aşkın ne olduğunu söylediğini iddia eden bir aşk söylemine girişmek, ister istemez indirgeyici bir düşünüme zorlar” şeklinde başlıyor yazar düşünmeye. fakat bunun da sonu gelmeyen bir “ne olmadığı söyleme çabası” olduğunun da farkında.

kitabı üç bölümde ele alacağım. ilki “yüce aşk ve eleştirisi” , ikincisi ise “başka bir yaklaşım: kendini vermek-almak” ve sonuncusu “savsanan veri“.

1. Yüce Aşk ve Eleştirisi
ne olmadığına dair bize kendini dayatan ilk kelime “istenç” oluyor.
mascolo, kitabını peret’e bir antitez olarak yazdığını düşünürsek, onun “yüce aşk” kavramını eleştiriyor. “yüce aşk”ı, peret, “bütün yüceltmelerin sınır noktasını, ruhun,bedenin ve kalbin bozulmaz bir elmas gibi kaynaştığı geometrik alan” ı olarak  ifade eder. peret bu fikrine baudelaire’ın madame sabatier’le olan ilişkisini örnek verir. baudelaire deyim yerindeyse bu kadına tapar. ona ulaştıktan sonra da, onu olduğu gibi kabul etmeyeceğini görür. kadına yazdığı bir mektupda “… korkunç ön yargılarım var.. güzel bir ruhunuz var, ama sonuçta bir kadın ruhu” diyerek yolu gösterir.
mascolo bunu, “idol yanaşılmaya izin veremeye görsün, tapınma yerini hemen acı alaya bırakır” şeklinde eleştiriyor ve devam ediyor:
“yüce burada öyle bir yayılım kazanır ki, aşk fikrine neredeyse utanç verici bir gölgeden sağ kalanı bırakır:bir dilenciyi..”

bilinçli yücelik arayışının gözden kaçırdığı şeyler var: 1. hislerin ve düşüncenin her olası yenilenmesini 2. bu yenilenmeler sonucu yüce olanın somut belirişini

aynı zamanda göklere çıkarma o şeyi doğasından etmekdir. her kavramsallaştırma (ki rasyonel olan her felsefenin yaptığı şey), yaşamın içinde olan şeyi yaşamdan koparır. (aslında burası tam da varoluşçu felsefenin doğuş noktası değil midir?) ve devam edecek olursak, “peret” in tanımı bir sınır noktası gösterdiği için her şeyi tamamlıyor, bitiriyor. her şeyin tamamlandığı/bittiği/kavramsallaştırıldığı noktada tekrardan, sıkıcılıktan başka ne kalır ki geriye insan doğasına aykırılıktan başka?

thomas wolfe’la bir başka kapı aralıyoruz: “Onu(aşkı) bularak kendini kaybetti, kendini kaybederek kendini buldu”.böylece sürekli olarak yeniden bulup yeniden kaybetme anları olacaktır. sonu gelmez, akla gelebilecek tüm biçimlerde. wolfe’nin yaklaşımı da aşkı anlama konusunda filozofa karşı isyankardır- hatta bir diyalektikçiye bile.. çünkü bir başlangıca, sırtımızı dayayabileceğimiz bir önermeye/sava izin vermez.

tanımlama denemelerine devam edelim: “aşk bileşenlerinden dolayı rastlantısaldır. bir tasarımdır.aşk, var olmayan ve derin arzu duyduğumuz bir şeye ulaşmayı hedefler”. amacı budur. daha da ileri gidersek, en evrenselden en önemsizine, insanın bütün yaratıcı yetilerini, işleri yoluna koyuşunu, işlere müdahale etme yetilerini, her seferinde yeni bir bilgisizlikle, ön varsayımsız, ve kendine sınırlar atamadan,  arzu uyandıran meçhul dışında nasıl adlandıracağımızı bilemediğimiz şeyin tüm alanını keşfetmektir.

aşka ilişkin her şey temel bir ikircikliğe dayanır: arzu var, arzu var. kendini bilmeyen felsefi bir ciddiyetin hakim olduğu ahlak yanlısı aşık ya da hovardalık (önemsiz bir nesnenin önemsenmeyecek bir nesneye dönüştürülmesi) hiç bir zaman arzunun ne karmaşık doğasını, ne de onun açtığı ufukları fark eder.

2. Başka yaklaşım: kendini vermek-almak
aşkı ilk bulduğumda kendimi kaybederim. ilerleyen zamanlarda bu durum iyimser bir tersine dönüşle, koşulsuz bir kendini vermeye bırakır. bu kendini veriş hem bir ödev hem de ulaşılması gereken bir amaç olur “. fakat bu kendini veriş, karşılıklı olarak diğerini zenginleştirme üzerine olmalıdır. bunun sonucunda varılan şey karşılıklı olarak “seni seviyorum”dan ziyade “seninleyken sıkılmıyorum”dur. çünkü bu söylem gerçek beklentilerin boşa çıkmadığını, kabul görüldüğümüzün ve ikinci yalnızlığın bertaraf edildiğinin de söylemidir.

eksiksiz olmasını ummadan aşkın bileşenleri üzerine kafa patlatırsak, arzuya ek olarak şunları da sayabiliriz: sırdaşlık/suç ortaklığı,itibar,dostluk,şefkat,güven,saygı,hoşgörü; ve -sonuncusu fakat daha az önemlisi değil- merhamet. bunların her biri kendi türünde, olası bir sevme biçimine hakim rengi gösterir. bir bileşenin diğerlerine oranı, farklı sevme eylemleri yaratır, kimliğini verir. unutulmaması gereken şey: bu bileşenlerin diyalektik ilişkisi..

arzunun kabalığını yumuşatan şefkat, şefkatin bu eyleminin şüphe uyandırmasını silen dostluk, dostlukla sevilen varlığın indirgendiği hayvansallıktan onu kurtaran itibar.  fakat itibar da yakınlaşmanın engebelerini düzleştirmekle, onu dramadan yoksun bırakmakla suçlanır.buraya kadar olan bileşenler, dünyadaki aynı şeyler’i sevme, bu da dünya karşısında bir olmaya, kendimizi keşfetmeyi bir kenara bırakmaya neden olabilir. işte bu noktanın devrimci gücü de merhamet olacaktır. çünkü merhamet, ilk başta kendine acımayı gerektirir (böylece tekrar ben’e dönüş olur) ve kimseyi de esirgemez (bu açıdan da diğerini de kapsamış olur). peki biz nasıl oluşur? bu soru aklımızın bir kenarında kalsın.

bu bileşenlerin ve karşıtlarının birbirini yok edeceği yerde onları kendi içinde kabul eden, onları tutan ahenk:çatışmalı denge. bunun olabilmesi için ise iki şeye ihtiyac var: 1. bilinç 2. hayal gücü

3. Savsanan veri
doğanın savsanan bir verisiyle karşı karşıyayız. içimizde olan görmezden geldiğimiz bir şey bu.  zihnin bedene kıyasla sonsuz olması diyebilirim buna. ya da yazarın diliyle: “Dünyada beklentime son vermeye yetecek hiçbir şey yok. Yaşamdan beklediğimi ve içimde umutsuzca beklenmeye devam edeni tatmin edecek hiçbir şey gelmeyecek başıma. Ve hatta: kafamın içinin yüzdüğüm denizden daha engin olduğunu sezdiğimden, beni mesken edinmiş arzunun her halükarda bana yanıt olarak sunulabilecek her şeyden sonsuzca daha büyük olduğunu biliyorum. Ya da nihayet ve bir sırrı ele vermek adına: eminim ki dünya, içimde bulunduğunu söylemeye mecbur olduğum sevme ihtiyacını doyurabilecek hiçbir şey barındırmaz…”

bu savsanan veri yüzündendir herkesin içinde teselli edilmemiş bir yan olması. bu tesellisiz muhafaza edilen şey cazibeyi oluşturur, kişiyi de sevilir kılan işte bu cazibedir.

son: biz nasıl oluşur?
çatışmalı denge ile. gerektiği gibi ilgiyle beslenen bu çatışmalı denge, iki üstbeni, her iki tarafında da kabul gördüğü, kişisiz bir bize taşır. unsurların diyalektik ilerleyişinin bir neticesi olarak.

tüm bu açıklamalardan sonra varılan netice, aşkın ussal bir şey olmadığı, kendi unsuları arasında çatışmalarla sürekli bir üst unsura gittiği, o üst unsur ile de kişisiz bir biz‘in oluştuğu, diyalektik bir tasarım olduğu görülüyor. aslında bu tasarım hep suskun kalmaya da mahkumdur, ussal olmadığı için, kelimeleri aştığı için ve de her çatışma yeni bir çatışmayı, yeni bir oluş’u doğurduğu için. “seninleyken sıkılmıyorum” söyleminin ardındaki derin suskunluğun sırrı da tam olarak bu olamaz mı?