Archive for the ‘Kavramlar’ Category

Cemil Meriç

June 27, 2008
 • Kalemle yapılan her fetih tarihe mal olur, tarihe yani ebediyete.Bir kılıcın kazandığı zaferi bir başka kılıç yok edebilir.
 • Düşünce şüpheyle başlar.Düşünce tezatlarıyla bütündür.Zıt fikirlere kulaklarımızı tıkamak, kendimzi hataya mahkum etmek değil midir?
 • Kaçmak kaderin hatalarını düzeltmektir.
 • Kelimeleri tarif edilmeden girilecek her tartışma kısır kalmaya mahkumdur.
 • Münakaşada zafer mağlup olanındır, yenilmek zenginleşmektir. Münakaşa hakikati birlikte aramaktır. Hakikat bin bir cepheli, bin bir görünüşlü. Karşınızdaki göremeyeceğinizi gösterecek size.
 • İdeallerin konuştuğu yerde vicdan susar.
 • Sol-sağ… Çılgın sevgililerin emzirdiği iki ifrit. Toplum yapımızla hiç bir ilgisi olmayan iki yabancı. Solun halk vicdanında yarattığı tedailer casusluk, darağaçları, Moskova; sağın müphem, sevimsiz, sinsi bir-iki hayal.

Hristiyan Avrupa’nın bu habis kelimelerinden bize ne?

Bu maskeli haydutları hafızalarımızdan kovmak ve kendi geleceğimizi kendi kelimelerimizle anlayıp anlatmak her namuslu yazarın vicdan borcudur.

 • Tefekkür kılıçla fethedilmez.
 • Taşlar dinlemesini bilmese de susarlar.
 • Tecrübe harem ağalarının silahı… Büyüklerin koltuk değneğine ihtiyacı yoktur.
 • Daha beterini düşünmek bir teselli değil ki! Daha beteri varsa acırsın sadece.
 • Söyleyecek sözü olan her zaman her yerde hürdür. Var oldukça hürdür. Fedakarlıksız hürriyet olmaz. Hürriyet bir fedakarlık mirasına dayanır.
 • Bütün canlı varlıklarda aç gözlülüğün nedeni ya korku ya da yoksulluktur.
 • Tanzimatta Türk aydınının alın yazısı iki kelimede düğümleniyordu: ALDANMAK ve ALDATMAK. Senaryoyu başkaları hazırlamıştı, biz sadece birer oyuncuyduk. Nesiller bir ütopya kurbanı olmuşlardı.

Avrupa’yı tanımamak bir gaflet, Avrupa’yı tanıyan ülkesinden kopuyor.Bu lanet çemberden nasıl kurtulacağız?

 • Demokrasinin demopedi olduğunu kimse düşünmedi.
 • Her toplum bir kitaba dayanır. Ramayana, Neşideler Neşidesi ya da Kur’an. Senin kitabın hangisi?
 • Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını “yaşanmaz”laştıranlardır.
 • Yabani bağırır, medeni konuşur. Sloğan ilk elin ideolojisidir.
 • Hakim ideoloji, hakim sınıfın ideolojisidir.
Advertisements