Archive for the ‘Yapay Bağışıklık Sistemi’ Category

yapay bağışıklık algoritması – kodlama

December 30, 2012

yaklaşık 3 yıl önce, üniversiteden heüz mezun olmuş,iş ararkene bi ara yazmış bulunduğum bu konuda verdiğim sözü şimdi tutuyorum 🙂
işte kodlar…

Advertisements

yapay bağışıklık algoritmaları-clonalg

August 3, 2009

bu aralar -ki biraz uzun bir aralık bu- yapay bağışıklık sistemini ve bunun bilgisayar bilimlerindeki tezahürleri üzerine ufak araştırmalar-okumalar yapmaktayım. sistemin biyolojik kökenleri üzerine henüz bir şeyler yazabileceğimi zannetmiyorum. ama size bu alandaki bir algoritmadan söz edeceğim ki zaten herhangi bir biyolojik alt yapı gerektirmeyecek.

algoritmamızın ismi clonalg’dir. kendileri genetik algoritmalarla benzerlik göstermekle beraber ufak tefek farkları vardır. en belirgin farkı ga’ da iyi aday çözümler, kendi aralarında çaprazlanarak yeni bir araştırma uzayı açıyorlardı. fakat clonalg’de yeni bir araştırma uzayı açmak için aday çözümler çaprazlanmaz. her aday çözüm, genel olarak kendi uygunluk değeriyle orantılı olacak şekilde, kendilerini kopyalar ve mutasyona uğratır. yani tek birey üzerinden uzay açılır ve araştırma yapılır. üstadlara göre biz bu şekilde optimizasyon işini local’de daha mükemmel hale getirebiliyormuşuz. zira ga’nın önemli bir eksikliği optimizasyon işine global olarak bakıp, localleri atlayabilmesi (ki bu nedenden dolayı mutasyonda local optimizasyon algoritmaları kullanırız) … devam edecek olursak; ga’daki gibi rasgele aday çözümler oluşturuyoruz, her bir aday çözümün uygunluk (affinity) değerini ölçüyoruz, bu uygunluk değeriyle doğru orantılı olacak şekilde ilgili hücreyi klonluyoruz ve bu klonları uygunluk değeriyle ters orantılı olacak şekilde mutasyona uğratıyoruz. bu klonları populasyondaki kötü bireyler ile değiştiriyoruz vs…

neyse artık algoritmayı sözde kod olarak yazayım. ben kodlama da yaptım bu algoritmayla ilgili. ama onu şu an değil de ileride ekleyeceğim.

bu algoritmanın çalışma şekli aşağıdaki gibidir:

 1. Populasyonu İlkle (B hücrelerini yani aday çözümleri oluştur)
 2. Problemi temsil et (Antigenic Representation)
  1. Her bir B hücresinin uygunluk değerini hesapla
  2. Uygun B hücrelerini klonla
  3. Klonlanan B hücrelerini mutasyona uğrat
  4. Mutasyona uğratılmış B hücrelerini populasyona kat
 3. Döngü

tekrar açıklayacak olursak:

algoritmanın birinci aşamasında rasgele çözüm adayları –yani B hücreleri- oluşturulur aynen genetik algoritmalarda kromozomları oluşturmak gibi.

ikinci aşamada ise problem temsil edilir. bu problem temsili CLONALG’ de  antijen’e karşılık gelmektedir. bu da GA’da fitness function’a karşılık gelmektedir.2-1 aşamasında ise her bir B hücresi için uygunluk değeri –yani antijene ne derecede tepki verebiliyor- hesaplanır ve bu değer oranında ilgili B hücresinin kendisini klonlamasına ve mutasyona uğratılmasına izin verilir.

son aşamada ise klonlanmış ve mutasyona uğratılmış B hücreleri popülasyona bir şekilde –ya en kötü bireylerin yerine ya da rasgele bireyler oluşturup onların en kötüleriyle yer değiştirerek vs…- katılır.

bu işlemler istediğimiz kriterler sağlanıncaya kadar ya da belli bir döngü sayısınca devam eder.